HISTORIE LANGEDIJKERUITJE VERGADERKAMER

 

Het was ooit een betalingskantoor, later werd dat het veilingcafé’’, weet John Kos laatste uitbater van dit café.
,,De rails, bedoeld voor transport van vooral kool, aardappelen en uien, liepen bijna tot aan de gevel.’’ De kroeg had door de jaren heen diverse uitbaters. In 2002 nam Kos het horecabedrijf over van Piet van Leeuwen, die 32 jaar met echtgenote Truus achter de toog had gestaan.

Door de ruilverkaveling in de jaren zestig nam het belang van vervoer over water af. De veiling fuseerde in 1968 met de veiling van Warmenhuizen en Noord-Scharwoude tot “veiling Langedijk en Omstreken” en verkoos het veilinggebouw in Noord-Scharwoude als hoofdvestiging. De doorvaartveiling werd in 1973 opgeheven.